Přeskočit na obsah

Nový projekt Akademie mediální gramotnosti

Od května 2022 realizujeme nový projekt Zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v České republice. Navazujeme na úspěšný program Akademie mediální gramotnosti, který proběhl na přelomu roku 2020/2021. Oba projekty reagují na zvyšující se potřebu mediální gramotnosti, která umožňuje lépe se orientovat v nepřeberném množství informací, rozvíjet kritické myšlení a díky níž se lze naučit lépe čelit zavádějícím a manipulujícím informacím či dezinformacím. Projekt je realizován ve spolupráci s norskou organizací Apenhet za finanční podpory Finančního mechanismu Norska 2014–2021 v programu CZ-VNITŘNÍ VĚCI.

S aktivitami projektu se zaměříme na Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj. Oslovíme neziskové organizace, školy a knihovny, kde pracují s dětmi a mládeží. Cílem je podpořit pracovníky s mladými lidmi a vybavit je dovednostmi a znalostmi mediální problematiky tak, aby mohli přispívat ke zvyšování mediální gramotnosti ve svém okolí.

Projektové aktivity

Do projektu chceme zapojit organizace, které mají nápad na vlastní projekt s tematikou mediální gramotnosti. V rámci akcelerátoru projdou sérií workshopů, mentoringových setkání a konzultací s odborníky, aby mohli svůj projekt realizovat.

Přihlašování projektů probíhalo ve dvou kolech. 1. kolo jsme uzavřeli 31. 7. 2022. Závěrečné 2. kolo přihlášek skončilo 14. 9. 2022. 

Více informací o akceleračním programu najdete na stránce Akcelerátor Akademie Mediální gramotnosti.

Průzkum zaměřený na: 1) organizace pracující s cílovou skupinou dětí a mladých lidí do 17 let, a 2) na výše uvedenou cílovou skupinu. Cílem je zmapovat situaci a potřeby pracovníků uvedených organizací v oblasti mediální gramotnosti s přesahem i na jejich klienty v jednotlivých krajích.

Vycházet bude z průzkumu i akcelerátoru. Metodiku budou zpracovávat garanti projektu ve spolupráci s norskou organizací Apenhet. Cílem je vytvořit interaktivní nástroj přístupný na internetu.

Spolupráce s norskou organizací Apenhet a přenos know-how z Norska. 

o projektu

Název:
Registrační číslo:
Program:
Partner projektu:
Financování:
Trvání:
Realizace:

Zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v České republice
VV-MGS-002
CZ-VNITŘNÍ VĚCI
Apenhet AS
Financováno z Finančního mechanismu Norska 2014–2021
1. 5. 2022 – 31. 10. 2023
Ústecký, Liberecký, Královéhradecký kraj

kontaktní osoba