Přeskočit na obsah

Zvýšení Mediální Gramotnosti: Úspěchy Projektu České Republice

Projekt realizovaný z Norských fondů přináší do regionů řadu aktivit zaměřených na podporu mediální gramotnosti. .

V rámci projektu “Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti,” financovaného z Norských Fondů, jsme se zaměřili na podporu vzdělavatelů v třech klíčových regionech České republiky: Královéhradeckém, Libereckém a Ústeckém. V těchto oblastech jsme zaznamenali zapojení 15 různých organizací zastupujících formální i neformální vzdělávání.

Díky společným workshopům a individuálním vzdělávacím programům si účastníci připravili lokální aktivity zaměřené na podporu mediální gramotnosti a vzdělávání dětí a mládeže. Vedle toho jsme pro všechny pedagogy připravili webovou stránku obsahující 10 interaktivních cvičení a metodických pomůcek, vytvořených pro každé cvičení zvlášť.

Celkově jsme díky aktivitám účastníků akcelerátoru mohli poskytnout vzdělání více než 1100 dětem. Níže uvádíme seznam některých projektů a jejich dosažených výsledků, a podrobné profily jednotlivých organizaci najdete na našem webu.

 • Březno (nejen) pro děti: Realizace volnočasových aktivit pro děti – 50 účastníků.
 • Diakonie Vrchlabí: Začlenění témat mediální výchovy do doučovacích hodin – 7 účastníků.
 • Educator Interaktivní workshopy s mládeží: Moderní technologie v praxi – 84 účastníků.
 • Fakescape: Workshopy ve školách – 101 účastníků.
 • iQLANDIA: Workshopy pro školy – 49 účastníků.
 • Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně: Workshopy pro školy – 48 účastníků.
 • Krajská vědecká knihovna v Liberci: Workshopy pro školy – 45 účastníků.
 • Mateřské centrum Na Zámečku: Badatelský klub s tématikou mediální výchovy – 13 účastníků.
 • RADKA: Workshopy pro školy – 50 účastníků.
 • Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové: Workshopy pro školy – 138 účastníků.
 • Světlo Kadaň: Výuková videa pro nízkoprahový klub – 108 účastníků.
 • Základní škola Štětí Ostrovní, okres Litoměřice: Školní časopis a témata mediální výchovy – 110 účastníků.
 • ZŠ a MŠ Povrly: Školní video noviny – 8 účastníků.
 • ZŠ a ZUŠ Frýdlant: Projektový den na téma mediální gramotnost – 245 účastníků.

Těší nás, že jsme mohli přispět k rozvoji mediální gramotnosti ve spolupráci s angažovanými organizacemi v těchto klíčových regionech.

 •