Přeskočit na obsah

Lines between us

odkazY

Popis projektu

Zmírnění nenávistného narativu vůči Ázerbádžáncům*kám v Arménii skrze mediální kampaň v Arménii a dlouhodobou práci s občanskou společností v regionech Arménie. Projekt bude součástí tříletého projektu koordinovaném Cestou iniciativy NESEHNUTÍ s názvem Cesta k angažované společnosti, který bude realizován (2021-2023) v Arménii se zaměřujeme na posílení kapacit  a kompetencí aktivních osob, zvyšování jejich povědomí o lidských právech, mírovém řešení konfliktů, ochraně životního prostředí, občanské angažovanosti, roli nevládních organizací i nezávislých médií a rozpoznávání fake news. Krom podpory autentických občanských iniciativ se chceme zaměřit na umenšování nenávistných narativů ve společnosti. 

V rámci tohoto projektu (místní akční plán) chceme podpořit spolupráci mladých kreativních lidí s občanskými iniciativami na tvorbě mediálního obsahu, protože tuto spolupráci vnímáme jako oboustranně hodnotnou. V září 2021 budeme organizovat několikadenní Školu občanské angažovanosti (ŠOA). Účastnice a účastníky budeme cíleně vyhledávat v necentrálních regionech Arménie a v regionech, které nejvíc byly zapojeny do konfliktu. Bude se jednat o třídenní akci s programovým zaměřením na mírové řešení konfliktu, formování mírového světonázoru a hledání cest k nekonfliktní komunikaci. 

Dále budeme rozvíjet občanskou angažovanost a občanské kampaně v oblasti lidských práv a ochrany životního prostředí v této práci bychom chtěli více propagovat využívání vyprávění pomocí příběhů. Tím chceme prohloubit znalosti dialogu, pochopení, nediskriminace a respektu jeden druhému i k odlišným názorům. Na této Škole občanské angažovanosti bychom chtěli grafické a video materiály použít jako podnět k diskuzi o současné postkonfliktní situaci Arménie a hledání cesty ven z negativních narativů.

realizátor projektu

Nesehnutí

Nezisková organizace zabývající se ochranou přírody, lidskými právy a právy zvířat. - Nesehnutí podporují komunity, skupiny a jednotlivce při vytváření spravedlivého světa. Dělají občanské kampaně, osvětu a vzdělávání. Je pro ně centrální, že i jeden člověk nebo malá skupina lidí dokáže stanovit nový směr, oslovit ostatní a dosáhnout pozitivních změn. K jejich projektům patří např. Cesta iniciativy, která podporuje aktivní lidi v zemích jižního Kavkazu a na Ukrajině, nebo Odzbrojovka, která usiluje o zastavení obchodu se zbraněmi do zemí, kde hrozí zločiny proti lidskosti.