Přeskočit na obsah

Nenechte se napálit aneb Jak ověřovat mediální sdělení

Popis projektu

V rámci projektu byl připraven workshop, v němž se žáci dozvěděli základní informace potřebné pro orientaci v médiích, ověřování informací a rozpoznávání dezinformací. Díky navazujícím aktivitám a diskusi se naučili uvědomovat si nebezpečí dezinformací a při sdílení se chovat zodpovědně.

odkazY

realizátor projektu

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Workshop na témata dezinformací, orientace v médiích, fact-checkingu pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků SŠ navazuje na učivo občanské výchovy, základů společenských věd a informatiky. Žáci a studenti se aktivně účastnili aktivit, diskutovali o problematice a do lekce se zapojili i hlasováním prostřednictvím interaktivních aplikací. Naučili se základní postupy, jak rozlišit fakta od názorů, poznat důvěryhodné zdroje, rozeznat dezinformace a uvědomili si jejich nebezpečí. Cílem bylo, aby v budoucnu také na sociálních sítích dále nešířili informace, které si neověří.