Přeskočit na obsah

Mladý region a workshop Nevěř všemu

Popis projektu

V rámci projektu vznikl interaktivní workshop Nevěř všemu s cílem zlepšení informovanosti o možnostech využití i rizicích mediálního světa. Účastníci si vyzkoušeli, jak rozpoznat nepravdivé nebo zkreslené informace a jak dohledávat relevantní zdroje pro ověření původu informace a její pravdivosti.

odkazY

realizátor projektu

Radka z.ú

Cílem projektu je rozšíření působnosti Youth a Vzdělávacího centra v oblasti mediální gramotnosti. Interaktivní workshop Nevěř všemu pro žáky i mladou veřejnost do 17 let má účastníky naučit, jak ověřovat zdroje a proč není možné věřit všemu, co vidíme na fotografiích. Ukazuje, jak rozpoznat nepravdivou informaci a různé typy zkreslení informací. Po absolvování workshopu si účastníci uvědomují, že není možné věřit všem informacím ani fotografiím, které jsou na internetu. Uvědomují si rizika pohybu v kyberprostoru. Umí ověřit zdroje a zkusit dohledat původ fotografií, poznaji základní znaky, kterými se vyznačují nepravdivé informace