Přeskočit na obsah

Trainbra.in

odkazY

Popis projektu

Cílem projektu bylo vytvoření pracovních listů pro rozvoj kritického myšlení věkové skupiny 9- 12 let. Tyto pracovní listy se podařilo zrealizovat i formou zveřejnění na webové stránce, čímž jsem předčili původní očekávání a záměr projektu. Pracovní listy jsou interaktivní, plné různorodých otázek zjišťujících porozumění řešitelů, ale také jejich postojů. Pracovní listy se po vyplnění samy vyhodnotí a řešiteli je poskytnutá okamžitá zpětná vazba s možností opravení případných chyb (práce s chybou). 

S pracovními listy lze na webu pracovat i formou distančního vzdělávání. Kdy se učitel zaregistruje, vytvoří si svoji virtuální třídu, do které přidá děti z reálné třídy a sleduje online jakým způsobem děti řeší pracovní listy, poskytuje jim zpětnou vazbu a může s nimi i diskutovat.

Před realizací pracovních listů proběhlo zjišťování potřeb rodičů a učitelů ohledně tematického zaměření a konkrétních problémů v této oblasti. Po zveřejnění se dokonce podařilo pracovní listy i protestovat a ještě revidovat na základě postřehů dětí/řešitelů a jejich rodičů.

realizátor projektu

Matika.in z.s.

Neziskové sdružení Matika.in z.s. připravuje a provozuje zábavnou matematiku www.Matika.in. Průběžně přidáváme nová matematická prostředí pro žáky všech ročníků základních škol, snažíme se postupně aplikovat Hejného principy pro výuku matematiky (a nejen matematiky), rozvíjíme Matika.in o nové funkce jak pro žáky, tak i pro jejich rodiče a učitele.