Přeskočit na obsah

Lekce mediální gramotnosti pro žáky ZŠ

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření série besed pro žáky ZŠ o mediální gramotnosti. V úvodní lekci se děti seznámí se základními principy práce s informacemi a rozpoznávání falešných informací a bezpečného chování na sociálních sítích, v navazujících setkáních naváží aktivitami prohlubujícími získané znalosti a dovednosti.

odkazY

realizátor projektu

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

V úvodní lekci projektu se děti seznámí se základními principy práce s informacemi a rozpoznávání falešných informací a bezpečného chování na sociálních sítích. Na ni navazují pokračovací setkání s navazujícími aktivitami dle věku cílové skupiny a dle toho, co již žáci zažili během prvního setkání a čemu se chtějí více věnovat. Jako doprovodný program byla do projektu zařazena Dílna malého novináře s Michaelou Veteškovou z Českého Rozhlasu a beseda s Patrikem Buňkou, krajským reportérem CNN Prima News. Projekt bude pokračovat zvyšováním erudice lektorů v odborném tématu i lektorských dovednostech a průběžným obměňováním aktivit v závislosti na na skladbě cílové skupiny.