Přeskočit na obsah

Besedy pro žáky na téma mediální výchova

odkazY

Popis projektu

Příprava série besed pro žáky ZŠ na téma mediální výchovy. Besedy jsou připraveny pro první i druhý stupeň ZŠ. Zaměřují se na úvodní témata porozumění médiím a pokračují v hlubším zkoumání informací přístupných ve veřejném prostoru, především v prostředí internetu na sociálních sítích. 

Informační lekce pro žáky byly připraveny ve spolupráci s Mgr. Vandou Vaníčkovou Ph.D., která sama lektorovala besedu pro žáky a metodicky pomohla s aktivizujícími prvky v online prostředí distanční výuky, tak posléze pro prezenční aktivitu (která bude možná později. Informační materiály byly čerpány ze zdrojů kurzu Akademie mediální gramotnosti Nenechte se ovládat dezinformacemi. Informace jsou použity s ohledem na věkovou kategorii žáků.
Informační lekce k mediální gramotnosti jsou nabízeny v rámci stálé nabídky Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Vedle lekcí o literatuře, tvůrčím psaní a orientaci v knižních zdrojích nyní knihovna nabízí také lekce o médiích, vyhledávání na internetu, ověřování internetových zdrojů, posuzování zdrojů a ověřování informací z nich.

realizátor projektu

Knihovna Václava Čtvrtka Jičín

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je příspěvková organizace zřízená městem Jičín, má jednu pobočku a je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Jejím posláním je poskytovat rovným způsobem všem občanům a knihovnám v regionu bez rozdílu veřejné knihovnické, informační a další služby.