Přeskočit na obsah

Můžu to říct Jiřině? Jednoduchý průvodce mediální džunglí.

odkazY

Popis projektu

Projektem reagujeme na nízkou mediální gramotnost v české populaci a zranitelnost seniorů vůči dezinformacím, řetězovým e-mailům, fake news a konspiračním teoriím.

Projekt v sobě spojuje prvky mediálního vzdělávání seniorů a pro naše vzdělávací centrum Přístav 7 v současnosti důležitého tématu empowermentu (v tomto případě jde o šíření manuálu mezi seniory a vyškolení několika seniorů jako tzv. bílých vran v boji proti dezinformacím). 

Prostřednictvím jednoduchého  flipchartového testu představujeme základní ukazatele dezinformačních zpráv. Používáme k tomu konkrétní příklad zprávy, která reálně kolovala jako řetězový e-mail. Respondent se na začátku testu dostává do reálné situace, kdy se k němu zpráva dostává po kontaktu blízké osoby a během testu se dozvídá, kdy je bezpečné informaci sdílet dál a kde udělala ona blízká osoba sama chybu a falešnou zprávu neodhalila. Test je doplněn o infoboxy, které ukazatele dávají do hlubšího kontextu. Tvorba manuálu vycházela z dostupných výstupů a dat výzkumů týkající se mediální gramotnosti seniorů, jejich potřeb a našich vlastních zkušeností s cílovou skupinou. I proto jsme se rozhodli o maximální jednoduchost testu a pochopitelnost sdělení.

Projekt také navazuje jak na naše již probíhající vzdělávací aktivity v oblasti mediální gramotnosti (především přednášky a diskuse), tak i na připravované projekty jako „senioři jako lovci fake news“.

realizátor projektu

Nadační fond Agora 7

Nadační fond Agora 7 sídlí v Praze 7 Holešovicích. Za dobu naší čtyřleté existence jsme navázali spolupráci s mnoha neziskovými projekty a rozhodli se pravidelně podporovat např. Charitu Holešovice, Pečovatelské centrum Prahy 7, Smilling Crocodille, Cestu Domů, Elpidu a mnohé další. Pečujeme o zkvalitnění života v seniorském věku i napříč generacemi a podporujeme sociálně znevýhodněné, žijící na okraji společnosti. Naši pozornost si zaslouží zejména senioři, pro které společně s Elpidou provozujeme vzdělávací a kulturní centrum Přístav 7 v blízkosti Mariny Holešovice. Příběh Broumova chce ukázat, že Evropa je kontinentem silných regionů, a stírá tak pojmy centra a periferie. Každý rok jmenují dvě země Evropské unie město, které se uchází o titul Evropské hlavní město kultury, a Česká republika jej bude po boku Francie hosJt v roce 2028. MoJvací Evropské komise je nejen zviditelnit kulturní bohatství vybraných měst, a upozornit tak na společně sdílené evropské kulturní hodnoty, ale také zdůraznit, jak mohou kulturní aaktivity přispět ke strategickému rozvoji měst.