Přeskočit na obsah

online hra zachraňte prázdniny

fakescape, Z. s.

odkazY

Popis projektu

V rámci projektu byla jedna z Fakescape her s názvem Zachraňte prázdniny převedena do atraktivní, uživatelsky přívětivé a interaktivní online formy. Pomáhají k tomu videa, audionahrávky, webová stránka a webová aplikace Slido.

Hra Zachraňte prázdniny je hravým workshopem s únikovými prvky, pomocí níž žáci středních, potažmo vyšších ročníků základních škol i široká veřejnost rozvíjí svou mediální gramotnost. Workshopy jsou primárně cílené na střední školy, aby zatraktivnily hodiny mediální výchovy, pro kterou neexistují žádné učebnice ani aprobace učitelů. Hlavními tématy, kterými se při hře zabýváme, jsou dezinformace, hoaxy, manipulace textem i obrazem, ověřování informací a kritické čtení textu. Díky hravé formě a zapojení všech studentů do programu jsou tyto workshopy atraktivní také pro školy typu učiliště, kde se často běžné přednášky nesetkávají s velkým úspěchem. 

Během hry si účastníci vyzkouší sami ověřovat informace v rolích novinářů v rámci příběhu fiktivní prezidentské kampaně. Následná reflexe pak studentům ukáže, jakých podob nabývají fiktivní příklady manipulací v reálném životě a za jakým účelem vznikají. Díky tomu jsou studentům nabyté teoretické znalosti uvedeny do souvislostí.

realizátor projektu

fakescape, z. s.

Všechno, co je na internetu, není nutně pravda. Pomocí her rozvíjíme u žáků a studentů jednotlivé kompetence mediální gramotnosti - kritické myšlení a ověřování informací. Absolventi našich workshopů si uvědomují mediální nástrahy, které na ně (nejen) v online prostředí číhají. Zároveň učitelům poskytujeme jednoduchou pomůcku pro zatraktivnění výuky mediální výchovy. To vše lákavou a zábavnou formou.