Přeskočit na obsah

Media Literacy Course ESN CZ

odkazY

Popis projektu

Zorganizovali jsme “Media Literacy Course ESN CZ”, který cílil na členy organizace ESN Česká republika, z. s.

Kurz se skládal ze tří workshopů (WS):

  • Mediální gramotnost 101 (v češtině)
  • How to critically think in the world of information (v angličtině)
  • Jak informujeme zahraniční studenty, informační zdroje v ČR (v češtině)

Během prvního WS jsme se věnovali tématu mediální gramotnost obecně, aby účastníci měli celkovou představu o tom, co vše do tohoto tématu spadá. Téma mediální gramotnosti představila Jaroslava Krmela Vacková a tématu Zpravodajství vs Dezinformace se ujala Kateřina Toholová. Jaroslava a Kateřina byly hosty kurzu, obě dvě se v oblasti mediální gramotnosti pohybují několik let.

Druhý WS se konal v rámci zasedání ESN CZ, kde jsme se věnovali následujícím tématům: argumentační fauly, dezinformační weby, seriózní weby. Cílem bylo přimět účastníky zamyslet se nad tím, kde hledají informace, jak poznají dezinformační článek a kde se mohou setkat s argumentačními fauly kolem nich. Během WS byli také nabádáni k tomu, aby takto informace analyzovali i ve svém každodenním životě.

Třetí WS se už hodně zaměřil na naší činnost, a to, že pomáháme zahraničním studentům v ČR různými způsoby, aby si svůj pobyt zde užili co nejlépe. S tím souvisí i předávání informací praktického rázu (v současné době informace týkající se opatření, dále např. kde nakupovat, kam jezdit na výlety po ČR a jak se kde dostat apod.). Bavili jsme se tedy o tom, ze kterých informačnch zdrojů čerpáme, abychom dále informovali zahraniční studenty. Zaměřili jsme se na české zdroje v angličtině.

Během všech tří workshopů byl kladen důraz na to, aby účastníci přemýšleli nad tím, co mohou se získanými informacemi dále dělat, tyto myšlenky rovněž na konci každého z workshopů sdíleli.

realizátor projektu

Erasmus Student Network Česká republika, z. s.

Erasmus Student Network (ESN) je mezinárodní nezisková studentská organizace. Jejím cílem je podpora studentské mobility (především programu Erasmus+), reprezentace zahraničních studentů, podpora mezinárodní spolupráce a osobního rozvoje. V ESN CZ působí stovky dobrovolníků, kteří každý rok pomohou tisícům zahraničních studentů.