Přeskočit na obsah

Vzdělání je věc, na které byste se měli podílet

odkazY

Popis projektu

Získaný grant jsme využili pro vytvoření výše zmíněné microsite www.zmenauceni.cz, která bude v okamžiku spuštění kampaně prolinkována s naším stávajícím webem www.eduzmena.cz. Přes něj se lidé oslovení kampaní na sociálních sítích (založené na videospotu) dostanou k základním informacím o tom, jak je možné se případně zapojit: podepsat petici pro změnu vzdělávání, získat více informací o našem projektu systémové změny vzdělávání či tuto změnu podpořit. Microsite je tak pro nás klíčovou součástí kampaně a bude dále dle potřeby rozšiřována / upravována. Její grafika ladí s připraveným videospotem pro snazší vizuální propojení.

realizátor projektu

Nadační fond eduzměna

Nadační fond Eduzměna vznikl s cílem zmodernizovat české školství – připravit a zrealizovat systémovou změnu vzdělávacího systému. Fungujeme jako platforma propojující různé partnery z občanského, soukromého a veřejného sektoru. Právě jejich spojením a efektivní koordinací chceme zvýšit úspěšnost zavádění změn ve vzdělávání v České republice a rozšířit jejich dopad. Ve svém snažení se přitom zaměřujeme na všechny aktéry, kteří do vzdělávacího systému vstupují a ovlivňují jej – na zřizovatele, ředitele, učitele, rodiče a děti, které vnímáme jako středobod našeho snažení.