Přeskočit na obsah

Dezinformace okolo nás

Popis projektu

Workshop přiblíží základní pojmy mediální výchovy a dezinformací. V následných aktivitách žáci poznatky aplikují při analýze textů zveřejněných na sociálních sítích. Cílem je naučit děti nejen rozpoznat manipulativní a klamavá sdělení, ale především uvědomovat si jejich rizika a dopady na společnost..

odkazY

realizátor projektu

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Ve spolupráci se základními školami jsme v rámci projektového dne s žáky pracovali s tématem dezinformací. Ujasnili jsme si, co znamenají pojmy fakt, názor, domněnka, výmysl, lež, objektivita a subjektivita. Diskutovali jsme o možných místech a situacích, kde se s dezinformací lze setkat, a o tom, jak se jí bránit, jak s ní pracovat. V praxi jsme si vyzkoušeli krátké ověřování informací na internetu. Když žáci pochopili základní principy odhalení dezinformace, bylo na ně aplikováno několik drobných manipulací. Následovala školní hra, v níž se jednotlivé třídy s pomocí mentora pokušely rozšířit dezinformaci a zároveň odhalit dezinformace ostatních tříd.