Přeskočit na obsah

Nenechajte sa ovládať dezinformáciami

odkazY

Popis projektu

Medialna, informačná gramotnosť, kritické myslenie patria k zručnostiam našej doby. Vzdelávanie na slovenských školách nekopíruje potrebu vzdelávanie k týmto kompetenciám. Je potrebné doplniť vzdelanie a pomôcť mladej generácii orientovať sa v tejto problematike.

Cieľom projektu bolo umožniť študentom pohľad na prezentáciu reality médiami, ako sa orientovať v otázkach týkajúcich sa dezinformácií, konšpirácií, hoaxov, aké zdroje používať v digitálnom priestore, overovanie pravdivosti. Spoločne sme prešli základné pojmy, weby, sociálne siete, kde a ako vyhodnocovať pravdivosť informácií.

 Žiaci mali možnosť oboznámiť sa, ako pracovať a rozumieť médiám, prešli sa po ceste k digitálnej informačnej gramotnosti, zvýšili si úroveň kritického myslenia. Kľúčová je i orientácia v otázkach týkajúcich sa hoaxov, konšpirácií, dezinformačných webov, vyhodnocovanie autorov dezinformácií a konšpirácií. Spolu sme prešli  praktické aktivity v spomínaných oblastiach a pomohli sme im vytvárať a meniť názory a postoje.

realizátor projektu

Cesty k podnikaniu, OZ

OZ Cesty k podnikaniu realizuje neformálne vzdelávanie pre žiakov, učiteľov, rodičov, mladých ľudí a záujemcov zo širšej verejnosti. Na začiatku bola túžba odovzdať mladým viac skúsenosti do prípravy svojho povolania a hľadania vlastnej cesty. Vznikli sme ako reflexia učiteľov na doplnenie vzdelávania k zručnostiam pre život a svet práce. Vzdelávací systém nereaguje pružne na exponenciálne zmeny, ktoré sa dejú v oblasti technológií a príprave na povolania budúcnosti. Realizujeme aktívne, zážitkové a kreatívne vzdelávanie na školách, letných táboroch, víkendovkách a v on-line priestore. Našou víziou je rozvíjať mladých ľudí, ktorí budú zakladať úspech na spravodlivosti a vytváraní ekonomických a morálnych hodnôt.