Přeskočit na obsah

Online pracovní sešit ke kurzu Gamifikace ve výuce mediální gramotnosti

odkazY

Popis projektu

V rámci dlouhodobého projektu VZDĚLÁVAČKY ČRDM jsme spolu se spolkem Fakescape vytvořili vzdělávací kurz a akreditovali jej v rámci DVPP na MŠMT. Kurz je určen pro pedagogy a zabývá se rozvojem kritického myšlení a prací s informacemi a jak pomocí gamifikace pracovat s mediální gramotností s dětmi a mládeží.

V rámci souvisejících aktivit probíhá školení lektorů v online prostředí, autorská práce, grafické korektury a design na pracovní publikaci ke kurzu. Samotná realizace prvního tohoto akreditovaného kurzu v online prostředí je po přesunu z termínu 6.-7. března plánována na 10.-11.4.2021.

realizátor projektu

česká rada dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje 100 členských organizací (mezi nimi většinu celostátních organizací dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti krajských rad mládeže.