Přeskočit na obsah

Potmě

odkazY

Popis projektu

Cílovou skupinou jsou nevidomí a zrakově hendikepovaní, žijící v ústavu, Centrum sociální péče pro osoby se zrakovým postižením v Brně Chrlicích.

Vzhledem k obsahu je však budou moci využít i osoby žijící mimo ústav.

Po skončení projektu a realizaci aktivit si budou klienti ústavu zapojení do projektu, včetně našich běžců, se kterými již šest let jako dobrovolníci sportujeme,  vědomi, že o informacích by mohli a měli přemýšlet a zamýšlet se na jejich zdroji. 

Výstupem projektu budou:

  • Podcasty.
  • Workshopy

Vzhledem k epidemiologické situaci se bude jednat o skripty a teachers notes, protože nelze očekávat, že by v době realizace projektu byl zrušen zákaz vycházek a zákaz návštěv.

realizátor projektu

Centrum rozvoje, z. s.

Základními cíli občanského sdružení Centrum rozvoje jsou zejména: poskytování služeb a realizace aktivit pro trvale udržitelný rozvoj a vytváření rovných příležitosti v oblasti zaměstnanosti se zaměřením na oblast vzdělávání dospělých a celoživotního vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti členských firem; spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi a orgány státní a veřejné moci České republiky, vysokými školami, územní a zájmovou samosprávou zejména v oblasti rozvoje osobnosti, v komunikačních dovednostech a zvyšování konkurenceschopnosti v oblasti zaměstnanosti; spolupráce na projektech EU; udržování kulturních tradic a organizace kulturních akcí; a organizace a realizace sportovních akcí. Kromě toho běháme jako traséři s nevidomými a slabozrakými. Začalo to na jaře 2014 s čtyřčlennou skupinou ze slepeckého ústavu v Brně Chrlicích. Dnes už to nejsou ani zdaleka pouze klienti z ústavu. Můžete nás potkat v Chrlicích, Tuřanech, na cyklostezce za Olympií, ale také na různých závodech a nejen v Brně. K běhající brněnské partě patří i nevidomí z jiných koutů České republiky, kteří se k nám přidávají.