Přeskočit na obsah

co je doma normální

Popis projektu

Cílem projektu je touto mikrokampaní dostat k dětem zasaženým domácím násilím informaci o tom, co a je a není doma normální a informaci o pomoci, která je dostupná. Cílem každého příspěvku je, aby se dítě prokliklo na webovou stránku www.detstvibeznasili.cz, kde je možné si říct o pomoc terapeutkám na telefonu, chatu či pomocí mailu na poradenské lince. Vzhledem k narůstajícím problémům dětí, zapříčiněným dlouhým lockdownem a přidruženými opatřeními v době pandemie Covid 19, považujeme za nutnost rozvíjet cílenou komunikaci směrem k  věkové skupině dětí a náctiletých a naučit se je oslovit s nabídkou pomoci.

odkazY

realizátor projektu

centrum locika

Centrum Locika pomáhá dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině. Prosazuje právo dítěte na dětství bez násilí. Na situaci v rodině se dívá očima dítěte. Při hodnocení situace v rodině si nevybírá pohled ani jedné z rodičovských stran – mámy nebo táty, jde o bezpečí dítěte. V jeho zájmu pomáháme oběma rodičům posílit jejich rodičovské kompetence a zlepšit jejich vztah s dítětem. Obojí je zásadní pro zdravý psychosociální vývoj dítěte a pro zdravé vztahy v rodině. LOCIKA poskytuje služby v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí bezplatně.