Přeskočit na obsah

Máme peníze z norských fondů, no a CO?

Centrum Locika

Popis projektu

Na této samostatné stránce se Centrum Locika obrací na organizace s podobným zaměřením a na své klienty. Pro první cílovou skupinu je cílem projektu poselství, že v tom nejsou sami a pokud řeší podobný problém, je dobré si k tomu vytvořit podobný materiál či webovou stránku, na kterou mohou místo nekonečných debat na sociálních sítích prostě vložit odkaz. Pro druhou cílovou skupinu jsou zde pomocí FAQ již dopředu zodpovězené nejčastější otázky s dezinformačním základem. 

odkazY

realizátor projektu

Centrum locika

Centrum Locika pomáhá dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině. Prosazuje právo dítěte na dětství bez násilí. Na situaci v rodině se dívá očima dítěte. Při hodnocení situace v rodině si nevybírá pohled ani jedné z rodičovských stran – mámy nebo táty, jde o bezpečí dítěte. V jeho zájmu pomáháme oběma rodičům posílit jejich rodičovské kompetence a zlepšit jejich vztah s dítětem. Obojí je zásadní pro zdravý psychosociální vývoj dítěte a pro zdravé vztahy v rodině. LOCIKA poskytuje služby v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí bezplatně.