Přeskočit na obsah

Článek s využitím pozitivního storytellingu: Broumov 2028: Aktivní občan(ství)

Nadační fond - Broumov město kultury

odkazY

Popis projektu

Článek v březnovém čísle Broumovských novin (náklad mezi 1 100 – 1 300 výtisky) s názvem Broumov 2028: Aktivní občan(ství) je jedním ze série článků, ve kterých se v rámci projektu Broumov 2028 snažíme uplatňovat pozitivní storytelling. Čtenáři tohoto periodika jsou převážně obyvatelé Broumova a Broumovska, tedy lokality, která dlouhodobě trpí periferizací, což se projevuje na duševním zdraví a sebevědomí místních obyvatel. Vytvářením pozitivních narativů a ukazování příkladů dobré praxe (zde konkrétně v oblasti aktivního občanství) se snažíme postupně aktivovat jednotlivce i společnost v oblasti participace ve veřejném prostoru (a diskurzu), což by v důsledku mělo vést ke spokojenějšímu individuálnímu i komunitnímu soužití.

realizátor projektu

NADAČNÍ FOND - BROUMOV MĚSTO KULTURY​

Fond na podporu kandidatury města Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028. V roce 2020 jsme iniciovali přípravu kandidatury města Broumov na Evropské hlavní město kultury 2028 a spoluzaložili jsme Nadační fond Broumov - město kultury, který bude nositelem této kandidatury. Broumov má kandidaturou ambici zařadit se po bok dalších menších evropských měst, která s kandidaturou i přes svou velikost uspěla, jako je Bad Ischl v Rakousku, Matera Basilicata v Itálii, Pafos na Kypru nebo Esch-sur-AlzeOe v Lucembursku. Příběh Broumova chce ukázat, že Evropa je kontinentem silných regionů, a stírá tak pojmy centra a periferie. Každý rok jmenují dvě země Evropské unie město, které se uchází o titul Evropské hlavní město kultury, a Česká republika jej bude po boku Francie hosJt v roce 2028. MoJvací Evropské komise je nejen zviditelnit kulturní bohatství vybraných měst, a upozornit tak na společně sdílené evropské kulturní hodnoty, ale také zdůraznit, jak mohou kulturní aaktivity přispět ke strategickému rozvoji měst.