Přeskočit na obsah

Badatelský klub pro děti od 5 do 10 let

Popis projektu

V kurzu mediální gramotnosti děti pracovaly s konkrétními příklady reklamy, v nichž hledaly klamavé informace a manipulace či skrytou reklamu, vyzkoušely si přípravu vlastní reklamy. Děti se seznámily s tím, co vše je reklama a jak a proč vzniká, uvědomily si i její rizika.

odkazY

realizátor projektu

Mateřské centrum Na zámečku

V rámci projektu byl vytvořen kurz mediální gramotnosti pro děti, zaměřený na smysl a dopad reklamy. Lekce byly zpracovány a odpilotovány v rámci celoročního Badatelského klubu pro děti od 5 do 10 let. Každé setkání bylo zaměřeno na práci s konkrétním příkladem reklamy (identifikace typických znaků a vyvození negativních důsledků). Pro všechny aktivity byly využity hravé formy a interaktivní pomůcky. Po každé aktivitě byl prostor pro diskusi a reflexi. Cílem programu bylo seznámit děti s formami reklamy a tím, co vše je reklama, ale především evokovat kritické myšlení o tom, co je to reklama, její smysl, účel, jak se tvoří a kdo ji tvoří. Ukázalo se, že děti jsou již v tomto raném věku velmi vnímavé a dokáží odhalit rizika reklamy.