Přeskočit na obsah

Realizované projekty

Zde najdete přehled projektů, které na svoje uskutečnění získaly od realizátorů Akademie mediální gramotnosti grant. Tyto projekty vytvořili účastníci a účastnice Akademie mediální gramotnosti, byly uskutečněny od prosince 2020 do dubna 2021. Najdeme mezi nimi nejrůznější typy projektů: od multimediální online hry po tradiční papírovou knihu a pro nejrůznější cílové skupiny: od žáků ZŠ, přes osoby se speciálními potřebami po seniory. 

ZŠ Povrly

ZŠ Povrly NEWS

ZŠ Povrly

Žáci 2. stupně ZŠ v rámci předmětu Tvorba školního časopisu vytvořili koncept školních zpráv ZŠ Povrly News. Tyto zprávy mají formou krátkých informativních videí informovat žáky školy, jejich rodiče, ale i zaměstnance školy o dění v ZŠ a MŠ Povrly.

ZŠ Husova, Frýdlant

Projektový den: Mediální gramotnost

ZŠ Husova, Frýdlant

V projektovém dni věnovaném tématu Mediální gramotnosti žáci s učiteli sdíleli své zkušenosti se sociálními sítěmi, naučili se ověřovat pravdivost informací a uvědomovat si záměry jejich tvůrců. V následné aktivitě si sami vytvořili text, který měl vyvolávat emoce, a sledovali reakce sledujících.

ZŠ Štětí Ostrovní

Tvorba mediálního sdělení

ZŠ Štětí Ostrovní

Cílem projektu bylo vytvoření školního časopisu. Žáci se zúčastnili přípravy vydání a v různých formách mediálního sdělení zpracovali různá témata mediální výchovy.

Association of debating clubs

Media literacy in the competitive debating programme

Association of debating clubs

Projekt sestává ze dvou hlavních částí: Z webinářů, v nichž představujeme téma mediální gramotnosti a poskytujeme konkrétní nástroje, jak jej uchopit a využít v praxi. A ze zařazení tématu mediální gramotnosti přímo do činnosti asociace, tedy do soutěžních středoškolských debat.

Březno (nejen) pro děti z.s.

(NE) věřící Tomáš

Březno (nejen) pro děti z.s.

Žáci II. stupně ZŠ v rámci Projektového dne pracovali s tématem dezinformací. Poté, co se naučili pochopit a rozpoznat dezinformace, si ve školní hře zkusili dezinformaci vymyslet a rozšířit.

Diakonie ČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí

Dezinformace ve světě dětí

Diakonie ČCE - Středisko Světlo ve Vrchlabí

Projekt zaměřený na děti ze sociálně znevýhodněných rodin jim v pracovních listech názorně ukázal, jak mohou fotografie klamat, jak zjistit, jestli jsou pravdivé, nebo ne, i proč nevěřit všemu, co se uvádí na internetu.

Educator z.ú

Gamifikované kurzy pro děti

Educator z.ú

V rámci projektu proběhla série interaktivních workshopů se zapojením mládeže. Cílem bylo vytvořit prostředí, které se maximálně přibližuje reálným zkušenostem mladých lidí s online prostředím.

Fakescape z.s.

Demo verze workshopů mediální gramotnosti

Fakescape z.s.

V rámci projektu byly vytvořeny a otestovány pracovní listy o základech ověřování informací, které budou dále upraveny i pro SŠ. Posledním krokem projektu bude vytvoření workshopů o mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti.

iQLANDIA, o.p.s.

Program pro školy “Mediální gramotnost”

iQLANDIA, o.p.s.

Kurz mediální gramotnosti se skládá z teoretického úvodu do problematiky mediální gramotnosti a následných aktivit, směřujících k povědomí o tom, jak média proacují s naší pozorností, jak ověřovat informace či jaké jsou možnosti umělé inteligence.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Nenechte se napálit aneb Jak ověřovat mediální sdělení

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

V rámci projektu byl připraven workshop, v němž se žáci dozvěděli základní informace potřebné pro orientaci v médiích, ověřování informací a rozpoznávání dezinformací. Díky navazujícím aktivitám a diskusi se naučili uvědomovat si nebezpečí dezinformací a při sdílení se chovat zodpovědně.

Krajská vědecká knihovna v Liberec

Dezinformace okolo nás

Krajská vědecká knihovna v Liberec

Workshop přiblíží základní pojmy mediální výchovy a dezinformací. V následných aktivitách žáci poznatky aplikují při analýze textů zveřejněných na sociálních sítích. Cílem je naučit děti nejen rozpoznat manipulativní a klamavá sdělení, ale především uvědomovat si jejich rizika a dopady na společnost.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Lekce mediální gramotnosti pro Žáky ZŠ

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Projekt je zaměřen na vytvoření série besed pro žáky ZŠ o mediální gramotnosti. V úvodní lekci se děti seznámí se základními principy práce s informacemi a rozpoznávání falešných informací a bezpečného chování na sociálních sítích, v navazujících setkáních naváží aktivitami prohlubujícími získané znalosti a dovednosti.

MC Na zámečku o.p.s.

Badatelský klub pro děti

MC Na zámečku o.p.s.

V kurzu mediální gramotnosti děti pracovaly s konkrétními příklady reklamy, v nichž hledaly klamavé informace a manipulace či skrytou reklamu, vyzkoušely si přípravu vlastní reklamy. Děti se seznámily s tím, co vše je reklama a jak a proč vzniká, uvědomily si i její rizika.

RADKA z.s.

Projekt: Mladý region

RADKA z.s.

V rámci projektu vznikl interaktivní workshop Nevěř všemu s cílem zlepšení informovanosti o možnostech využití i rizicích mediálního světa. Účastníci si vyzkoušeli, jak rozpoznat nepravdivé nebo zkreslené informace a jak dohledávat relevantní zdroje pro ověření původu informace a její pravdivosti.

Světlo Kadaň z.s.

Fakestories

Světlo Kadaň z.s.

V rámci projektu byla vytvořena interaktivní hra, která v sérii videí a souvisejících materiálů, jež jsou dostupné na webových stránkách www.fakestories.cz, umožňuje v simulované realitě získat povědomí o tom, že lidé na sociálních sítích nemusí říkat pravdu, jak ověřovat důvěryhodnost osob, s nimiž na sítích komunikujeme, či jaké jsou možnosti umělé inteligence.

Centrum Locika: Máme peníze z Norských fondů, no a co?

Máme peníze z Norských fondů, no a co?

Centrum Locika

Projekt na vytvoření speciální stránky k dezinformacím ohledně prostředků z Norských fondů a práce s dětmi ohroženými domácím násilím.

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA: Jak nebýt za Tro(t)lla

Jak nebýt za tro(t)la

Nadační fond modrá rybka:

Tvorba dalších dílů dezinformačního komiksu Jak nebýt za Tro(t)lla.

Fakescape z.s.: Online hra Zachraňte prázdniny

Online hra Zachraňte prázdniny

Fakescape z.s.

Online hra předává znalosti o tom, jak si efektivně ověřovat informace. Pomáhají při tom videa, audionahrávky a webová aplikace Slido.

Erasmus Student Network ČR: Media Literacy Course

Erasmus Student Network ČR: Media Literacy course

UI/UX Designer

Cílem projektu je vzdělat VŠ studenty v oblasti med. gramotnosti a motivovat je k tomu, aby vědomosti předávali členům svých spolků a zahraničním studentům.

Centrum Locika: Co je doma normální

Co je doma normální

Centrum Locika:

Prvních 5 testovacích příspěvků kampaně, která nabádá děti k tomu, aby si řekly o pomoc, pomohly kamarádům a uvědomily si, co je a není doma normální.

TEREZA, vzdělávací centrum: Facebooková kampaň Změna je v nás

Změna je v nás

Tereza, vzdělávací centrum:

Kampaň propaguje zápisník věnovaný komunikaci environmentálních témat. Byla propojena s dárcovskou výzvou, shánějící finance na dotisk zápisníku.

Institut kariéry a rozvoje: Série videí “Mě se to netýká”

Série videí “Mě se to netýká”

Institut kariéry a rozvoje

Video série o fake news. 1. video - kde se s fake news setkáváme. 2. video - jak zmanipulovanou informaci objevit. 3. video - za jakými účely dezinformace vznikají.

Centrum rozvoje: Potmě

Potmě

Centrum rozvoje

Podcasty o dezinformacích a realizace workshopů pro nevidomé v ústavním zařízení s přihlédnutím k tomu, že se často jedná o osoby s kombinovaným hendikepem.

Nesehnutí: Lines between us

Lines between us

Nesehnutí:

Hledání cesty ven z negativních narativů vůči Ázerbájžáncům*kám v současné Arménii a podpora mírových ideí skrze atraktivní audiovizuální materiály.

Nadační fond Eduzměna: Vzdělání je věc, na které byste se měli podílet

Vzdělání je věc, na které byste se měli podílet

Nadační fond Eduzměna

Dlouhodobá kampaň zaměřená na rodičovskou veřejnost, kterou chceme přitáhnout k tématu vzdělávání.

Matika.in: Trainbra.in

Trainbra.in

Matika.in:

Tvorba interaktivních pracovních listů pro děti I.stupně ZŠ na web trainbra.in.

Klub přátel ICM: Nejsem oběť fejku

Nejsem oběť fejku

Klub přátel ICM

Vzdělávací aktivita pro žáky 7.-9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ ve formě únikové hry. Má 4 varianty, žáci mohou hrát online nebo lze prostřídat s offline aktivitami ve škole.

Nadace Krása pomoci: Rozárka píše babičce

Rozárka píše babičce

Nadace krása pomoci

Podpora jedné části vzniku knihy Rozárka píše babičce - beletrie (nejen) pro starší osoby s vysvětlením pojmu dezinformace a přidružených pojmů.

Tamtamy: Moje očkování chrání tebe, tvoje zase mě

Moje očkování chrání tebe, tvoje zase mě

Tamtamy

Pozitivně laděná kampaň na očkování proti COVID-19 zaměřená na specifickou situaci OZP, chceme motivovat, vysvětlovat, informovat.

Nadační fond - Broumov město kultury: Článek Broumov 2028

Článek Broumov 2028

Nadační fond - Broumov město kultury

Článek do lokálního periodika Broumovské noviny s využitím pozitivního storytellingu v oblasti kultury a občanské společnosti.

Nadační fond Agora: Můžu to říct Jiřině? Jednoduchý průvodce mediální džunglí.

Můžu to říct Jiřině?

Nadační fond agora

Mediální cvičení pro seniory 65+, které je skrze příběh ze života, kvízové otázky a doplňující informace přivede k základnímu porozumění dezinformacím.

Knihovna Václava Čtvrtka Jičín: Besedy pro žáky na téma mediální výchova

Besedy pro žáky na téma mediální výchova

Knihovna Václava Čtvrtka Jičín

Příprava série besed pro žáky ZŠ na téma mediální výchovy. Besedy jsou připraveny pro první i druhý stupeň ZŠ.

Cesty k podnikaniu: Nenechajte sa ovládať dezinformáciami

Nenechajte sa ovládať dezinformáciami

Cesty k podnikaniu

Webinár pre stredoškolákov k mediálnej gramotnosti, ako rozumieť k informáciám a digitálnemu priestoru.

Česká rada dětí a mládeže: Online pracovní sešit ke kurzu Gamifikace ve výuce mediální gramotnosti

Online pracovní sešit ke kurzu Gamifikace ve výuce mediální gramotnosti

Česká rada dětí a mládeže

Pro akreditovaný kurz Gamifikace ve výuce mediální gramotnosti jsme připravili a vytváříme online pracovní publikaci.