Přeskočit na obsah

Průzkum potřeb neformálních vzdělavatelů.

Od května 2022 realizujeme projekt Zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v České republice, který realizujeme v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Oslovili jsme neziskové organizace, školy a knihovny, kde pracují s dětmi a mládeží. Cílem bylo podpořit pracovníky, kteří pracují s mladými lidmi do 17 let, a vybavit je dovednostmi a znalostmi mediální problematiky, aby mohli přispívat ke zvyšování mediální gramotnosti ve svém okolí. Během Akcelerátoru jsme zjistili, že potřeby neformálních vzdělavatelů se mohou zásadně lišit a že pro ně téměř neexistují podpůrné materiály.

Proto jsme také v rámci projektu připravili kvalitativní průzkum potřeb neformálních vzdělavatelů, který doplňuje a navazuje na kvantitativní průzkum Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiím, realizovaný v rámci projektu Jeden svět na školách. 

Oslovili jsme 30 organizací v krajích, v  nichž jsme projekt Akademie mediální gramotnosti realizovali, a formou hloubkových rozhovorů jsme zjišťovali jejich potřeby v oblasti posilování mediální gramotnosti u jejich klientů.

Níže uvádíme zásadní poznatky z průzkumu:

  • Celkově je důležité při podpoře mediální gramotnosti brát v úvahu specifika cílové skupiny a vytvářet edukační materiály a aktivity, které jsou atraktivní, interaktivní a relevantní pro jejich potřeby a zájmy.
  • Pro organizace, které nemají dosud zkušenosti s aktivitami zaměřenými na mediální gramotnost, jsou ideálním řešením připraveny modelové podklady. Tyto materiály si mohou následně upravit podle specifických potřeb, jako jsou lokalita, jazyk a věk jejich klientů a témata, kterým se chtějí věnovat.
  • Všechny materiály by měly být prezentovány v hravé a interaktivní formě, nikoli ve formě dlouhých přednášek. Například lze začít prezentací a poté pokračovat s interaktivní aktivitou. Důležité je také zakomponovat ukázky aktuálních manipulativních zpráv, což by mohlo pomoci osvěžit povědomí o této problematice.
  • Spolupráce mezi knihovnami může být klíčovým faktorem pro posílení mediální gramotnosti. Knihovny s většími zkušenostmi a vlastními propracovanými workshopy by mohly sdílet své know-how s ostatními knihovnami, které nemají tolik zkušeností. Intenzivní spolupráce mezi knihovnami a Domy dětí a mládeže na krajské úrovni může také výrazně přispět k šíření dobrých praktik a nápadů.
  • Vývoj edukačních materiálů musí brát v potaz zájmy a preference dětí a mladých lidí. Proto je důležité věnovat pozornost tomu, jak děti a mládež skutečně pracují s internetem, která témata a platformy je zajímají. Materiály by měly být přizpůsobeny věkovým skupinám, aby pro ně byly relevantní a atraktivní. Ideální by bylo, pokud by do vzniku materiálů byla  cílová skupina zapojena, například formou průběžného testování.

Celková závěrečná zpráva z průzkumu je k nahlédnutí zde

Projekt “Zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v České republice” je realizován ve spolupráci s norskou organizací Apenhet a je financován z Finančního mechanismu Norska 2014–2021 v programu CZ-VNITŘNÍ VĚCI.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibeo.