Přeskočit na obsah

Vytvořte kampaň, která skutečně funguje: Vyprávěním příběhů proti dezinformacím

Storytelling a pozitivní narativy

Kurzy / Online vzdělávací program s možností získat grant

Popis kurzu

Série čtyř webinářů a individuálních konzultací pro píáristy, kampaňáře, novináře a zástupce neziskových organizací, kteří připravují komunikační kampaně proti dezinformacím. Proč jsou fake news a propaganda tak úspěšné a jak fungují? Můžeme se od nich něco naučit? Co jsou alternativní, counter- a pozitivní narativy? A proč pozitivní narativy fungují nejlépe? Na sérii praktických webinářů se účastníci mohli dozvědět, jak vytvořit fungující komunikační kampaň pomocí storytellingu, krok za krokem si pak osvojili základní techniky tvorby příběhů a nástroje k přípravě efektivní kampaně.

Během praktických individuálních konzultací pak mohli probrat svoje nápady se zkušenou lektorkou. Kromě toho mohli získat až 3 000 dolarů na své projekty.

Klíčová slova: Kampaň, storytelling, pozitivní narativy, alternativní a counter narativy, dezinformace.

ohlasy účastníků

Série workshopů byla skvěle připravená tak, aby ani na chvíli nenudila. Vysoce hodnotím výběr lektorky i její interakci s jednotlivými účastníky. Díky za sebe i celou naši neziskovku. 

Anna Kociánová, Auto*Mat, z.s.

Moje zpětná vazba k obsahové náplni kurzu i k jeho technické realizaci je velmi pozitivní – největší díky a obdiv patří lektorce Lucii Nemešové, jejíž erudice a autenticita tvoří dokonalou lektorskou kombinaci. Její pojetí tématu pozitivního storytellingu bylo neotřelé, zároveň věcné a funkční – oceňuji například analýzy stávajících kampaní a individuální konzultace k našim projektům. Anetě Bednářové patří můj další dík za veškerou administrativní i komunikační podporu během kurzu.

Anna Smékalová, Nadační fond – Broumov město kultury

Vaše lektorka

Lucie Nemešová

Lucie Nemešová

Vystudovala politologii na FFUK v Praze. Zabývá se pozitivní­mi narativy, podporuje komunikační ­kampaně o sociálních tématech, jako jsou chudoba a sociální vyloučení, dluhy a exekuce, sociální práce a inkluze. Založila a vede komunikační agenturu Storyhunters, která se zaměřuje na komunikaci neziskových organizací.