Přeskočit na obsah

PŘEHLED KURZŮ

workshopy

Série čtyř online workshopů o tom, jak se vyznat v množství informací, se kterými se člověk setkává na internetu, o tom, jak se bránit proti fake news a jak předat své poznatky ve vzdělávání dál. Pro učitele, studenty, odborníky v oblasti školství a pracovníky s mládeží.

Série čtyř online workshopů týkající se efektivní komunikace, tvorby skutečně fungujících kampaní a boje proti fake news pomocí pozitivních narativů a storytellingu. Pro fundraisery, píáristy, komunikační pracovníky z neziskového sektoru a novináře.

vzdělávací programy s možností získat grant

Série čtyř praktických online workshopů a individuálních konzultací týkající se práce s informacemi nejen v online prostředí. Určen především pro studenty, učitele a pracovníky s mládeží a ve vzdělávání.

Série čtyř online praktických workshopů a individuálních konzultací týkající se kampaní, efektivní komunikace a využívání storytellingu v komunikaci. Pro fundraisery, píáristy, komunikační pracovníky z neziskového sektoru a novináře.

Série čtyř online praktických workshopů a individuálních konzultací týkající se médií, boji s dezinformacemi a manipulací, kyberbezpečnosti a kritického myšlení. Především pro členy neziskových organizací, pracovníky s mládeží, komunitní leadery, studenty a učitele.

Webináře

Série tří webinářů, která nabídla široké veřejnosti úvod do všech tří témat, jimž se dopodrobna věnují online workshopy a projektové vzdělávání: mediální a informační gramotnost, boj s dezinformacemi a storytelling.

Série tří webinářů, která nabídla široké veřejnosti tři základní témata programu Akademie mediální gramotnosti v kostce. Věnovala se tomu, jak rozlišit informaci od dezinformace, jak se nenechat manipulovat a jak tvořit efektivní kampaně.