Skip to content

Zveme vás do Akademie mediální gramotnosti

MÁME POSLEDNÍCH PÁR MÍST!
Neváhejte a přihlaste svůj nápad ještě do konce září.

V neskutečné smršti informací, sdělení, hoaxů, pravdivých i nepravdivých zpráv, které se na nás valí v digitálním prostoru, není jednoduché se zorientovat. A obzvlášť zranitelné vůči dezinformacím jsou děti a mladí lidé. Na to reaguje nový akcelerační program Akademie mediální gramotnosti. Během 10 workshopů vás v něm seznámíme s úskalími, která na nás v informačním světě čekají. Dozvíte se, co jsou to dezinformace, čím se vyznačují a proč pro naši společnost představují hrozbu. A protože šedá je teorie, zelený strom života, tak vám pomůžeme získané znalosti a dovednosti hned převést do praxe.

Co vás letos čeká? 

Play Video
Play Video

Pro koho je program určený?

Akademie mediální gramotnosti je otevřená pro všechny, kteří pracují s mládeží: pro neziskové organizace (například nízkoprahové kluby, organizace zaměřující se na volnočasové aktivity atd.), veřejné knihovny a školy. Protože se letos chceme Akademii mediální gramotnosti přinést i mimo velká centra, vybrali jsme v tomto ročníku tři konkrétní regiony: Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj. Pro účast v programu nemusíte mít v těchto krajích sídlo: důležité je, abyste zde měli alespoň část svých aktivit. Akademie je pro všechny zdarma. 

Kdo se může zaregistrovat? 

PROČ JE TOTO TÉMA DŮLEŽITÉ?

Dezinformace cílí často na seniory a lidi staršího věku: ale ani nastupující generace vůči nim není imunní. Současné děti a mládež je technologicky sice velmi zdatná, ale to nemusí nutně znamenat, že umí pracovat se zdroji a ověřovat si informace, které se k nim dostávají. Právě proto je správná mediální výchova nesmírně důležitá. Akademie mediální gramotnosti se letos odehraje již podruhé. První ročník probíhal v letech 2020 a 2021 výhradně online a sestával se z desítek workshopů, online přednášek a individuálních konzultací. 

Co dalšího potřebuji vědět? 

Play Video

S novýM projektem vylepšujeme Akademii mediální gramotnosti

S podporou z Norských fondů 2014 – 2021 jsme vyrazili s Akademií mediální gramotnosti do regionů. Mediální výchova, mediální gramotnost, kritické myšlení, boj s dezinformacemi, s těmito tématy oslovujeme hlavně nepedagogické pracovníky s dětmi a mládeží v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Nabízíme jim školení a podporu při tvorbě a realizaci vlastních aktivit s tematikou mediální gramotnosti v našem akceleračním programu. Nicméně projekt Zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v ČR má další přesahy. Společně s neziskovými organizacemi, školami i knihovnami chceme udělat průzkum potřeb v oblasti mediální výchovy a to jak z pohledu samotných pracovníků, tak i dětí a mládeže. Know-how z Norska, zkušenosti s realizací projektů účastníků akceleračního programu, výsledky průzkumu, to vše bude odrážet naše metodika, která bude dostupná široké veřejnosti.

aktuality

YOUR LECTURERS

Lucie Nemešová

Lucie se věnuje sociálním kampaním, pozitivním narativům a vyprávění příběhů. Před 5 roky založila komunikační agenturu pro neziskovky Storyhunters, kterou vede. Je členkou sítě RAN Expert Network pomáhající v boji proti radikalizaci a extremismu v Evropě a Master Trainer v síti TechSoup Europe se zaměřením na storytelling a pozitivní narativy jako nástroje v boji proti dezinformacím. Vystudovala politologii a akademicky se zajímá o psychologii komunikace a neurovědu. Pracovala v nezisku i veřejné sféře jako tisková mluvčí. Baví ji multidisciplinarita a aplikování nových přístupů napříč obory, posouvání a rozvíjení nápadů a netradičních komunikačních kampaní a ve volných chvílích chození se psem po horách.
Bob Kartous

Bob Kartous

Media theorist and practitioner and alumnus of postgraduate studies in the field of media at FSV UK. Education expert, director of the Prague Innovation Institute. In his former position, at the think tank EDUin, he created the concept of the Audit of the Education System in the Czech Republic. He has published several articles on education in a number of Czech media. Since 2018, he has been a spokesperson for Czech Elves, a civic group dealing with disinformation in the Czech digital space.
Aneta Bednářová

Aneta Bednářová

She majored in Communication Studies at Charles University and specializes in media research, media literacy, disinformation and critical thinking. She is the founder and director of Genesis, a youth and adult education organization. She has been a professional lecturer for 8 years in the Czech and international environment, cooperating with Czech and foreign schools, media and non-profit organizations.