Přeskočit na obsah

Akademie Mediální gramotnosti se představila v pořadu Sama doma

O tom, co je to mediální gramotnost a proč je potřeba být mediálně gramotný, v pátek 6. října 2023 na ČT1 v pořadu Sama doma (začátek cca 29 minuta) hovořily Aneta Bednářová, garantka projektu AMG, a Barbora Lacinová, předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů.

Sdružení VIA: Vytváříme svět, ve kterém se technologie používají pro dobrou věc

V úvodu rozhovoru Aneta představila Sdružení VIA. Mluvila o rozvoji občanské společnosti, k němuž se Sdružení snaží přispět vzdělávacími program a podporou neziskového sektoru v rámci technologií. Jedním z těchto programů je vzdělávací program Akademie mediální gramotnosti, v němž se stará o mediální gramotnost našich dětí. Program nabízí workshopy, akcelerační program, konzultace a mentoringy a tvorbu metodiky pro zúčastněné projekty, a to s důrazem na dlouhodobou udržitelnost projektů v regionech. 

Co Akademie Mediální Gramotnosti přináší vzdělavatelům?

Barbora poté vysvětlila, co program přináší v praxi jednotlivým projektům, které se jej účastní. Na vlastní zkušenosti popsala, co se při účasti v programu naučila, a jak získané znalosti a dovednosti následně využila ve svém projektu.

Zajímají se děti o mediální gramotnost?

Moderátorky zajímalo, jak děti reagují na programy mediální gramotnosti a co je pro ně nejzajímavější. Barbora na příkladu svého projektu popsala, jaké aktivity pro účastníky připravili a jaké konkrétní poznatky a dovednosti si z něj děti odnesly. 

Aneta přiblížila výběr projektů pro Akademii Mediální Gramotnosti a zdůraznila, že základní dovednosti mediální gramotnosti jsou užitečné nejen pro školáky, ale už pro děti předškolního věku, jimž pomáhají odhalit reklamu a manipulaci.

Rozcestník pro vzdělavatele

V závěru pořadu byla zmíněna aktuální příprava metodologického webu, který bude zahrnovat krátká interaktivní cvičení, metodické pomůcky a rozcestník s doporučenými zdroji pro účastníky Akademie Mediální Gramotnosti a také pro ostatní vzdělavatele v oblasti mediální gramotnosti. Tím budou mít k dispozici hotové materiály a všechny potřebné zdroje.