Přeskočit na obsah

pilíř 3: SÍŤOVÁNÍ ORGANIZACÍ AKTIVNÍCH V BOJI S DEZINFORMACEMI

Kultivace české informační scény

Networking /  Vzdělávání / diskuze / kulaté stoly / konference

cíle

Cílem tohoto pilíře je navázat koordinovanou spolupráci mezi aktéry, kteří bojují proti dezinformacím – vytvoření komunity v oblasti boje s dezinformacemi. 

Tento projekt je ale také o sběru dat a analýze potřeb v oblasti boje proti dezinformacím v českém diskurzu. 

Jeho dalším cílem je vytvoření společné platformy a vytvoření možnosti strukturovaného dialogu a propojení.

cílové skupiny

  • Organizace aktivní na poli boje s dezinformacemi. 

 

Popis

Pro naše členy budeme pořádat networkingové a vzdělávací akce, diskuse, konference, kulaté stoly. Budeme provádět rešerše jejich potřeb a vytvářet společné diskuse zainteresovaných aktérů. Vypracujeme další konkrétní kroky iniciativy po propojení stakeholederů, založených na rešerši potřeb a vytvoříme platformu pro společné sdílení materiálů, zkušeností a výstupů

Garant

Bob Kartous

Bob Kartous

Mediální teoretik a praktik a absolvent postgraduálního studia v oblasti médií na FSV UK. Odborník na vzdělávání, ředitel Pražského inovačního institutu. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií. Od roku 2018 působí jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru.