Přeskočit na obsah

Pilíř 1: Podpora organizací čelícím dezinformacím

Jak se díky storytellingu a pozitivním narativům můžeme bránit dezinformacím

workshopy/networking/ granty/konzultace

cíle

Cílem prvního pilíře je proškolit pracovníky a pracovnice malých a středních neziskových organizací a zástupce neformálních občanských iniciativ v komunikačních kampaních reagujících na dezinformační a konspirační teorie.

cílové skupiny

  • Neziskové organizace

Popis

Cíle pilíře se dosáhne posílením znalostí a dovedností v tvorbě kampaní pracujících s pozitivními narativy a vyprávěním. 

Pilíř se sestává ze série online i offline workshopů, networkingových akcí, grantových příležitostí, konzultací s lektory a odborníky z oboru.

Výstupem bude desítka místních a regionálních kampaní pracujících s příběhy, emocemi a pozitivními narativy.

Garantka

Lucie Nemešová

Lucie Nemešová

Vystudovala politologii na FFUK v Praze. Zabývá se pozitivní­mi narativy, podporuje komunikační kampaně o sociálních tématech, jako jsou chudoba a sociální vyloučení, dluhy a exekuce, sociální práce a inkluze. Založila a vede komunikační agenturu Storyhunters, která se zaměřuje na komunikaci neziskových organizací.