Přeskočit na obsah

S novýM projektem vylepšujeme Akademii mediální gramotnosti

Díky podpoře z Norských fondů 2014–2021 jsme vyrazili s Akademií mediální gramotnosti do regionů. Mediální gramotnost a boj s dezinformacemi – s těmito tématy jsme oslovili především nepedagogické pracovníky s dětmi a mládeží v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. V rámci akceleračního programu jim nabízíme školení, konzultace a podporu při tvorbě a realizaci vlastních aktivit v této oblasti. Projekt Zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v ČR má i další přesahy, jako jsou průzkum potřeb neformálních vzdělavatelů v problematice mediální výchovy, vytvoření metodiky pro tuto skupinu a v neposlední řadě přenos norské inspirace do Česka a ideálně do zmíněných regionů.

aktuality

PROČ JE TOTO TÉMA DŮLEŽITÉ?

Dezinformace si nevybírají a útočí jak na seniory, tak i na nastupující generace. A právě na ty se zaměřujeme v tomto projektu. A zatímco pro školy existují propracované programy mediální výchovy, knihovny, spolky a další, kdo pracují s dětmi a mládeží v mimoškolním čase, jsou odkázáni sami na sebe. Jsou to ale právě oni, kteří mohou zejména v regionech pomáhat posilovat u dětí a mladých lidí obranyschopnost vůči dezinformacím.

Další důležité informace:

Přehrát video

NAŠI GARANTI

Aneta Bednářová

Aneta Bednářová

Aneta vystudovala komunikační studia na Karlově univerzitě a zabývá se výzkumem médií, mediální gramotností, dezinformacemi a kritickým myšlením. Založila organizaci Genesis, která působí v oblasti vzdělávání mládeže a dospělých. Téměř 10 let působí jako profesionální lektorka v českém i mezinárodním prostředí, spolupracuje s českými a zahraničními školami, médii a neziskovými organizacemi.
Bob Kartous

Bob Kartous

Bob je mediálním teoretikem i praktikem a absolventem postgraduálního studia v oblasti médií na FSV UK. Působí jako odborník na vzdělávání. Donedávna vedl Pražský inovační institut. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. Publikuje v řadě českých médií. Od roku 2018 mj. působí jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi.

Lucie Nemešová

Lucie se věnuje komunikačním kampaním, pozitivním narativům a vyprávění příběhů. Před 5 roky založila PR agenturu pro neziskovky Storyhunters, kterou vede. Je členkou sítě RAN Expert Network pomáhající v boji proti radikalizaci a extremismu v Evropě a Master Trainer v síti TechSoup Europe. Vystudovala politologii a akademicky se zajímá o psychologii komunikace a neurovědu.

Reference na předchozí projekt