Přeskočit na obsah

Zpracování osobních údajů

Zákonný rámec

Práva a povinnosti při předávání a zpracování osobních údajů naší organizaci upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a další právní předpisy související s ochranou osobních údajů (GDPR a jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů dále jen „právní předpisy o OOÚ“).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Sdružení VIA, z. ú., sídlem Dejvická 306/9, Praha 6,  160 00, IČ 27013812 (dále také jen jako „organizace“) .

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Naše organizace má k dispozici údaje, které při přihlášce na akci Akademii mediální gramotnosti (dále jen jako “akce”) zadáte, a to jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, které zpracováváme za následujícími účely:

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely archivace pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků.

Kde osobní údaje uchováváme

Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Doba uchování osobních údajů

Všechny kontaktní informace uchováváme po dobu trvání projektu, minimálně do 31.10.2023. Poté údaje archivujeme po dobu 5 let z důvodu povinnosti zachování informací o projektu.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů o OOÚ máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace o vašich právech, která máte jako subjekt údajů či provedli některé operace s osobními údaji.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky.

Jak uplatnit svá práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na: info@aihackathon.org.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Postup pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.