Skip to content

Nový projekt Akademie mediální gramotnosti

Co budeme v projektu dělat?

Do projektu chceme zapojit organizace, které mají nápad na vlastní projekt s tematikou mediální gramotnosti. V rámci akcelerátoru projdou sérií workshopů, mentoringových setkání a konzultací s odborníky, aby mohli svůj projekt realizovat.

Přihlašování projektů probíhá ve dvou kolech. 1. kolo uzavíráme 31. 7. 2022. Závěrečné 2. kolo přihlášek končí 14. 9. 2022. 

Více informací o akceleračním programu najdete na stránce Akcelerátor Akademie Mediální gramotnosti.

Přihlašovací formulář je přístupný až do 14. 9. 2022 ZDE.

Průzkum zaměřený na: 1) organizace pracující s cílovou skupinou dětí a mladých lidí do 17 let, a 2) na výše uvedenou cílovou skupinu. Cílem je zmapovat situaci a potřeby pracovníků uvedených organizací v oblasti mediální gramotnosti s přesahem i na jejich klienty v jednotlivých krajích.

Vycházet bude z průzkumu i akcelerátoru. Metodiku budou zpracovávat garanti projektu ve spolupráci s norskou organizací Apenhet. Cílem je vytvořit interaktivní nástroj přístupný na internetu.

Spolupráce s norskou organizací Apenhet a přenos know-how z Norska. 

Aktuality

Název:
Registrační číslo:
Program:
Partner projektu:
Financování:
Trvání:
Realizace:

Zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v České republice
VV-MGS-002
CZ-VNITŘNÍ VĚCI
Apenhet AS
z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021
1. 5. 2022 – 31. 10. 2023
kraj Ústecký, Liberecký, Královéhradecký 

logo norských fondů

Kontaktní osoba k projektu: