prohlubte své znalosti v oblasti mediální gramotnosti.

Discover the power of critical thinking.

pomozte mladým lidem vyznat se v médiích.

V neskutečné smršti informací, sdělení, hoaxů, pravdivých i nepravdivých zpráv, které se na nás valí v digitálním prostoru, není jednoduché se zorientovat. A obzvlášť zranitelné vůči dezinformacím jsou děti a mladí lidé. Na to reaguje nový projekt vzdělávací program Akademie mediální gramotnosti. Poskytuje vzdělávání, podporu a materiály neziskovým organizacím, školám, knihovnám a všem, které chtějí svoje znalosti předávat dál. V neposlední řadě chceme také propojit ty, kteří se tématem dezinformací zabývají, tak aby se od sebe mohli navzájem učit a inspirovat.

Play Video

We're opening cutting-edge training programmes

 • Custom projects

  As part of the Media Literacy Academy, we awarded grants and support for participants to carry out their own projects.

 • Workshopy

  Dvě série online i offline workshopů na témata informační gramotnosti a tvorby kampaní

 • vzdělávací programy s možností získání grantu

  Workshopy doplněné o individuální konzultace s lektory s možností získat až 3 000 USD na své projekty.

 • Webinars

  We will also provide access to the topics of information literacy and storytelling to a wider audience in the form of webinars.

YOUR LECTURERS

Lucie Nemešová

Lucie Nemešová

She studied political science at the Faculty of Arts in Prague. She works on positive narratives and supports communication campaigns on social issues such as poverty and social exclusion, debt and foreclosures, social work and inclusion. She founded and runs Storyhunters, a communications agency that focuses on communications for non-profit organisations.
Bob Kartous

Bob Kartous

Media theorist and practitioner and alumnus of postgraduate studies in the field of media at FSV UK. Education expert, director of the Prague Innovation Institute. In his former position, at the think tank EDUin, he created the concept of the Audit of the Education System in the Czech Republic. He has published several articles on education in a number of Czech media. Since 2018, he has been a spokesperson for Czech Elves, a civic group dealing with disinformation in the Czech digital space.
Aneta Bednářová

Aneta Bednářová

She majored in Communication Studies at Charles University and specializes in media research, media literacy, disinformation and critical thinking. She is the founder and director of Genesis, a youth and adult education organization. She has been a professional lecturer for 8 years in the Czech and international environment, cooperating with Czech and foreign schools, media and non-profit organizations.

The workshop was very useful, technically well implemented and above all led by experts at a very high level, who were also very friendly and kind lecturers. I gained a lot of new information and learned how to work with disinformation not only as an educator, but especially as an ordinary citizen.

Jana Sotlová

ZŠ Praha Petrovice

Děkuji za možnost účasti v kurzu, který mně pomohl si prohloubit znalosti. Do kurzu jsem se hlásila s jasnou představou o cílové skupině. Nevidomí v ústavu, které bych ráda inspirovala, aby začali o moři informací i dezinformací alespoň uvažovat. Během kurzu jsem si uvědomila, že původně plánované podcasty a workshopy pro ústavní nevidomé by byly velmi užitečné pro všechny zaměstnance ústavů pro seniory a hendikepované, aby si byli vědomi, jakou roli a odpovědnost v tom mají.

Miluše Jurošková

Centrum rozvoje

Školení bylo jedním slovem skvělé. Sdílení myšlenek, nápadů a názorů bylo pro mě velmi inspirativní. Živé setkání by rozhodně bylo lepší, ale nejsem si jistá, zdali bych si ho mohla pracovně dovolit, online verze pro mě byla více než výbornou variantou, za kterou jsem velmi vděčná. Lektorka byla skvělá a lidská, spolupráce s ní byla na velmi vysoké úrovni.

Michaela Sehnalová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

The presenters are professionals, the environment is friendly, the team is supportive, and the other participants are willing to look at the issue you are dealing with with different eyes. I got a lot of useful information, I see 100% benefit exactly in the topic with misinformation, this one should be a must for everyone.

Pavlína Skotnicová

OVAHELP

The series of workshops was excellently prepared and never boring for a moment. I highly appreciate the choice of the lecturer and her interaction with the participants. Thanks from me and our entire nonprofit.

Anna Kociánová

Auto*Mat, z.s.

Moje zpětná vazba k obsahové náplni kurzu i k jeho technické realizaci je velmi pozitivní – největší díky a obdiv patří lektorce Lucii Nemešové, jejíž erudice a autenticita tvoří dokonalou lektorskou kombinaci. Její pojetí tématu pozitivního storytellingu bylo neotřelé, zároveň věcné a funkční – oceňuji například analýzy stávajících kampaní a individuální konzultace k našim projektům. Anetě Bednářové patří můj další dík za veškerou administrativní i komunikační podporu během kurzu.

Anna Smékalová

Nadační fond – Broumov město kultury

What I appreciate about the Don't Let Disinformation Control You course is its interactivity, frequent group work and the opportunity to share experiences with other participants. The lecturer Aneta was very nice and was full of information, experience and enthusiasm for the subject. As a big plus, I appreciate the shared folder, where we made available to each other a great variety of materials, resources and other useful tools, not only from the organizers, but also from the participants themselves. I would definitely recommend the course to all people who are active on the internet or in communities.

Lucie Mairychová

Karierko.cz

Bylo milé poznat různé názory na dezinformace. Největší plus tedy opravdu vidím v kolektivním sdílení a výměně názorů. Přišlo mi i skvěle zorganizované, minimální technické problémy, platforma bezproblémová a support maximální. Určitě se v rámci našeho vzdělávacího centra pro seniory Přístav 7 budeme více na toto téma soustředit a pokusím se ho do programu začlenit ještě více.

Marie Lebedová

Přístav 7

Akademie mediální gramotnosti mě velmi příjemně překvapila několika věcmi. Nečekala jsem tak milého, fundovaného a vstřícného lektora, velmi aktivní a inspirativní účastníky a celkově výbornou úroveň kurzu. Jsem zaměřena spíše na osobní kontakt, proto se online vzdělávání bráním,ale tentokrát jsem udělala výjimku a bylo to dobře. Celý kurz byl velmi dobře připraven a to jak po technické, tak po obsahové stránce. Mohu jej doporučit všem, kdo chtějí získávat nové vědomosti, dovednosti a kontakty na lidi podobně smýšlející.

Veronika Tomanová

Matika.in

Tento kurz mi pomohl si uvědomit šířku i hloubku problematiky mediální gramotnosti. V dnešní době, kdy je každý z nás zahlcen informacemi, je víc než kdy dřív třeba, abychom se naučili rozeznat věrohodnost mediálních sdělení. Koncepce mediální gramotnosti však není pouze o teorii, ale hlavně o praxi využívat pravidla ověřování informací ve svůj prospěch, což byla také náplň tohoto kurzu. Vyzdvihnout musím i profesionalitu a digitální zdatnost lektorky, interaktivitu jednotlivých webinářů, možnost síťování s ostatními účastníky a spoustu sdílených materiálů k dalšímu využití! To mně bylo ctí se zúčastnit a jste mi vzorem toho, jak lektorovat!

Jaroslava Krmela Vacková

Klub přátel ICM

Kurz byl pro mne zajímavým vletem do mediálního světa. Měla jsem možnost načerpat zkušenosti a názory osob z různých profesí, z různých koutů republiky. Vést diskuzi, jak vnímají média oni, jaké zdroje jim připadají užitečné, jaké naopak. Mohla jsem se utvrdit ve svých hodnotových postojích vůči konkrétním informacím, roztřídit si a pojmenovat obsah, se kterým se setkávám profesně i osobně (zaujal mne obzvlášť pojem post-pravda).

Markéta Jirka

Střed

Celý kurz vnímam ako profesionálne odprezentované skúsenosti v oblasti médií. Účasťou na tréningu som dostala základný prehľad, ako pracovať so základnými info k mediálnej gramotnosti, aký je pohľad na prezentáciu reality médiami, ako sa orientovať v otázkach dezinformácií, konšpirácií, hoaxov, aké zdroje používať v digitálnom priestore, overovanie pravdivosti... Veľmi si vážim odbornosť lektorky, množstvo hutných materiálov, ktoré nám zdieľala. Lektorka nás previedla praktickými aktivitami a zažila som skúsenosť ako možno pracovať v skupinách s aktuálnymi témami v digitálnom priestore správ, príspevkov a udalostí. Vzdelávanie v digitalno-informačnej gramotnosti vnímam ako dôležitú súčasť vzdelávania a som presvedčená, že patrí do škôl všetkých stupňoch.

Renáta Fogeltonová

Obchodní Akademia

Školení mi přišlo velmi zajímavé. Kromě mnoha nových praktických informací a rozšíření mých obzorů v tématu práce s dezinformacemi jsem poznal velké množství zajímavých lidí a jejich projektů. Kreativním a aktivním způsobem jsem se seznámil s dalšími možnostmi spolupráce mezi námi a zastoupenými organizacemi. Tvořivá atmosféra byla otevřená spolupráci a mnohdy jsme se svými sdílenými zkušenostmi inspirovali, anebo navzájem poučili i z chyb, což bylo obzvláště zajímavé. Myslím, že to vzájemné propojení je určitě super a těším se na další společné workshopy s tímto zaměřením. Díky aktivním lidem z tohoto kurzu pracujících s různými cílovými skupinami budou i další společné akce určitě zajímavé a podnětné i pro další nové účastníky.

Vlastimil Jura

Česká rada dětí a mládeže