Nabídka Akademie mediální gramotnosti

Pilíř 1: PODPORA ORGANIZACÍ ČELÍCÍM DEZINFORMACÍM

01

PODPORA ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU CÍLEM DEZINFORMACÍ

Školení pro zástupce neziskovek a neformálních iniciativ v komunikačních kampaních reagujících na deziinformace.

Pilíř 2: WORKSHOPY MEDIÁLNÍ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI

02

WORKSHOPY MEDIÁLNÍ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI

Školení pro zástupce neziskovek a neformálních iniciativ v oblasti vzdělávání o mediální gramotnosti a o boji s dezinformacemi.

Pilíř 3: SÍŤOVÁNÍ ORGANIZACÍ aktivních v boji s dezinformacemi

03

SÍŤOVÁNÍ ORGANIZACÍ aktivních v boji s dezinformacemi

Cílem pilíře je navázat spolupráci mezi aktéry, kteří bojují proti dezinformacím .

Proběhlé kurzy

04

Proběhlé kurzy

Zde najdete informace o kurzech, které se v minulosti pod hlavičkou Akademie mediální gramotnosti konaly.