Přeskočit na obsah

Zveme vás do Akademie mediální gramotnosti

MÁME POSLEDNÍCH PÁR MÍST!
Neváhejte a přihlaste svůj nápad ještě do konce září.

V neskutečné smršti informací, sdělení, hoaxů, pravdivých i nepravdivých zpráv, které se na nás valí v digitálním prostoru, není jednoduché se zorientovat. A obzvlášť zranitelné vůči dezinformacím jsou děti a mladí lidé. Na to reaguje nový akcelerační program Akademie mediální gramotnosti. Během 10 workshopů vás v něm seznámíme s úskalími, která na nás v informačním světě čekají. Dozvíte se, co jsou to dezinformace, čím se vyznačují a proč pro naši společnost představují hrozbu. A protože šedá je teorie, zelený strom života, tak vám pomůžeme získané znalosti a dovednosti hned převést do praxe.

Co vás letos čeká? 

Přehrát video
Přehrát video

Pro koho je program určený?

Akademie mediální gramotnosti je otevřená pro všechny, kteří pracují s mládeží: pro neziskové organizace (například nízkoprahové kluby, organizace zaměřující se na volnočasové aktivity atd.), veřejné knihovny a školy. Protože se letos chceme Akademii mediální gramotnosti přinést i mimo velká centra, vybrali jsme v tomto ročníku tři konkrétní regiony: Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj. Pro účast v programu nemusíte mít v těchto krajích sídlo: důležité je, abyste zde měli alespoň část svých aktivit. Akademie je pro všechny zdarma. 

Kdo se může zaregistrovat? 

PROČ JE TOTO TÉMA DŮLEŽITÉ?

Dezinformace cílí často na seniory a lidi staršího věku: ale ani nastupující generace vůči nim není imunní. Současné děti a mládež je technologicky sice velmi zdatná, ale to nemusí nutně znamenat, že umí pracovat se zdroji a ověřovat si informace, které se k nim dostávají. Právě proto je správná mediální výchova nesmírně důležitá. Akademie mediální gramotnosti se letos odehraje již podruhé. První ročník probíhal v letech 2020 a 2021 výhradně online a sestával se z desítek workshopů, online přednášek a individuálních konzultací. 

Co dalšího potřebuji vědět? 

Přehrát video

S novýM projektem vylepšujeme Akademii mediální gramotnosti

S podporou z Norských fondů 2014 – 2021 jsme vyrazili s Akademií mediální gramotnosti do regionů. Mediální výchova, mediální gramotnost, kritické myšlení, boj s dezinformacemi, s těmito tématy oslovujeme hlavně nepedagogické pracovníky s dětmi a mládeží v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Nabízíme jim školení a podporu při tvorbě a realizaci vlastních aktivit s tematikou mediální gramotnosti v našem akceleračním programu. Nicméně projekt Zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v ČR má další přesahy. Společně s neziskovými organizacemi, školami i knihovnami chceme udělat průzkum potřeb v oblasti mediální výchovy a to jak z pohledu samotných pracovníků, tak i dětí a mládeže. Know-how z Norska, zkušenosti s realizací projektů účastníků akceleračního programu, výsledky průzkumu, to vše bude odrážet naše metodika, která bude dostupná široké veřejnosti.

aktuality

VAŠI LEKTOŘI

Lucie Nemešová

Lucie se věnuje sociálním kampaním, pozitivním narativům a vyprávění příběhů. Před 5 roky založila komunikační agenturu pro neziskovky Storyhunters, kterou vede. Je členkou sítě RAN Expert Network pomáhající v boji proti radikalizaci a extremismu v Evropě a Master Trainer v síti TechSoup Europe se zaměřením na storytelling a pozitivní narativy jako nástroje v boji proti dezinformacím. Vystudovala politologii a akademicky se zajímá o psychologii komunikace a neurovědu. Pracovala v nezisku i veřejné sféře jako tisková mluvčí. Baví ji multidisciplinarita a aplikování nových přístupů napříč obory, posouvání a rozvíjení nápadů a netradičních komunikačních kampaní a ve volných chvílích chození se psem po horách.
Bob Kartous

Bob Kartous

Mediální teoretik a praktik a absolvent postgraduálního studia v oblasti médií na FSV UK. Odborník na vzdělávání, ředitel Pražského inovačního institutu. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií. Od roku 2018 působí jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru.
Aneta Bednářová

Aneta Bednářová

Vystudovala komunikační studia na Karlově univerzitě, zabývá se výzkumem médií, mediální gramotností, dezinformacemi a kritickým myšlením. Zakladatelka a ředitelka organizace Genesis, která působí v oblasti vzdělávání mládeže a dospělých. Již 8 let profesionální lektorka v českém i mezinárodním prostředí, spolupracuje s českými a zahraničními školami, médii a neziskovými organizacemi. Aktivně se angažuje v ochraně lidských práv, zejména v Mexiku, kde sama žila.