prohlubte své znalosti v oblasti mediální gramotnosti.

objevte sílu kritického myšlení.

pomozte mladým lidem vyznat se v médiích.

V neskutečné smršti informací, sdělení, hoaxů, pravdivých i nepravdivých zpráv, které se na nás valí v digitálním prostoru, není jednoduché se zorientovat. A obzvlášť zranitelné vůči dezinformacím jsou děti a mladí lidé. Na to reaguje nový projekt vzdělávací program Akademie mediální gramotnosti. Poskytuje vzdělávání, podporu a materiály neziskovým organizacím, školám, knihovnám a všem, které chtějí svoje znalosti předávat dál. V neposlední řadě chceme také propojit ty, kteří se tématem dezinformací zabývají, tak aby se od sebe mohli navzájem učit a inspirovat.

Přehrát video

Otevíráme špičkové vzdělávací programy

 • Vlastní projekty

  V rámci akademie mediální gramotnosti jsme účastníkům kurzů udělily granty a podporu pro realizaci vlastních projektů.

 • Workshopy

  Dvě série online i offline workshopů na témata informační gramotnosti a tvorby kampaní

 • vzdělávací programy s možností získání grantu

  Workshopy doplněné o individuální konzultace s lektory s možností získat až 3 000 USD na své projekty.

 • Webináře

  Témata informační gramotnosti a storytellingu zpřístupníme také širokému publiku formou webinářů.

VAŠI LEKTOŘI

Lucie Nemešová

Lucie Nemešová

Vystudovala politologii na FFUK v Praze. Zabývá se pozitivní­mi narativy, podporuje komunikační ­kampaně o sociálních tématech, jako jsou chudoba a sociální vyloučení, dluhy a exekuce, sociální práce a inkluze. Založila a vede komunikační agenturu Storyhunters, která se zaměřuje na komunikaci neziskových organizací.
Bob Kartous

Bob Kartous

Mediální teoretik a praktik a absolvent postgraduálního studia v oblasti médií na FSV UK. Odborník na vzdělávání, ředitel Pražského inovačního institutu. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií. Od roku 2018 působí jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru.
Aneta Bednářová

Aneta Bednářová

Vystudovala komunikační studia na Karlově univerzitě, zabývá se výzkumem médií, mediální gramotností, dezinformacemi a kritickým myšlením. Zakladatelka a ředitelka organizace Genesis, která působí v oblasti vzdělávání mládeže a dospělých. Již 8 let profesionální lektorka v českém i mezinárodním prostředí, spolupracuje s českými a zahraničními školami, médii a neziskovými organizacemi. Aktivně se angažuje v ochraně lidských práv, zejména v Mexiku, kde sama žila.

Workshop byl velmi přínosný, technicky výborně realizovaný a především vedený odborníky na velmi vysoké úrovni, kteří byli zároveň velmi příjemnými a milými lektory. Dozvěděla jsem se mnoho nových informací a naučila jsem se pracovat s dezinformacemi nejen jako pedagog, ale především jako běžný občan.

Jana Sotlová

ZŠ Praha Petrovice

Děkuji za možnost účasti v kurzu, který mně pomohl si prohloubit znalosti. Do kurzu jsem se hlásila s jasnou představou o cílové skupině. Nevidomí v ústavu, které bych ráda inspirovala, aby začali o moři informací i dezinformací alespoň uvažovat. Během kurzu jsem si uvědomila, že původně plánované podcasty a workshopy pro ústavní nevidomé by byly velmi užitečné pro všechny zaměstnance ústavů pro seniory a hendikepované, aby si byli vědomi, jakou roli a odpovědnost v tom mají.

Miluše Jurošková

Centrum rozvoje

Školení bylo jedním slovem skvělé. Sdílení myšlenek, nápadů a názorů bylo pro mě velmi inspirativní. Živé setkání by rozhodně bylo lepší, ale nejsem si jistá, zdali bych si ho mohla pracovně dovolit, online verze pro mě byla více než výbornou variantou, za kterou jsem velmi vděčná. Lektorka byla skvělá a lidská, spolupráce s ní byla na velmi vysoké úrovni.

Michaela Sehnalová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Přednášející jsou profesionálové, přátelské prostředí, podpora týmu, ochota ostatních účastníků podívat se jinýma očima na věc, kterou řešíte. Získala jsem mnoho užitečných informací, 100% přínos vidím právě v tématu s dezinformacemi, ten by měl být povinností pro všechny.

Pavlína Skotnicová

OVAHELP

Série workshopů byla skvěle připravená tak, aby ani na chvíli nenudila. Vysoce hodnotím výběr lektorky i její interakci s jednotlivými účastníky. Díky za sebe i celou naši neziskovku.

Anna Kociánová

Auto*Mat, z.s.

Moje zpětná vazba k obsahové náplni kurzu i k jeho technické realizaci je velmi pozitivní – největší díky a obdiv patří lektorce Lucii Nemešové, jejíž erudice a autenticita tvoří dokonalou lektorskou kombinaci. Její pojetí tématu pozitivního storytellingu bylo neotřelé, zároveň věcné a funkční – oceňuji například analýzy stávajících kampaní a individuální konzultace k našim projektům. Anetě Bednářové patří můj další dík za veškerou administrativní i komunikační podporu během kurzu.

Anna Smékalová

Nadační fond – Broumov město kultury

Na kurzu Nenech se ovládat dezinformacemi si cením jeho interaktivity, časté práce ve skupinách a možnosti sdílet zkušenosti s ostatními účastníky. Lektorka Aneta byla velmi milá a překypovala informacemi, zkušenosti a nadšením do problematiky. Jako velké plus hodnotím sdílenou složku, kde jsme si vzájemně zpřístupnili velké možností materiálů, zdrojů a dalších užitečných pomůcek, a to nejen ze strany organizátorů, ale i účastníků samotných. Kurz bych rozhodně doporučila všem lidem, kteří jsou aktivní na internetu nebo v komunitách.

Lucie Mairychová

Karierko.cz

Bylo milé poznat různé názory na dezinformace. Největší plus tedy opravdu vidím v kolektivním sdílení a výměně názorů. Přišlo mi i skvěle zorganizované, minimální technické problémy, platforma bezproblémová a support maximální. Určitě se v rámci našeho vzdělávacího centra pro seniory Přístav 7 budeme více na toto téma soustředit a pokusím se ho do programu začlenit ještě více.

Marie Lebedová

Přístav 7

Akademie mediální gramotnosti mě velmi příjemně překvapila několika věcmi. Nečekala jsem tak milého, fundovaného a vstřícného lektora, velmi aktivní a inspirativní účastníky a celkově výbornou úroveň kurzu. Jsem zaměřena spíše na osobní kontakt, proto se online vzdělávání bráním,ale tentokrát jsem udělala výjimku a bylo to dobře. Celý kurz byl velmi dobře připraven a to jak po technické, tak po obsahové stránce. Mohu jej doporučit všem, kdo chtějí získávat nové vědomosti, dovednosti a kontakty na lidi podobně smýšlející.

Veronika Tomanová

Matika.in

Tento kurz mi pomohl si uvědomit šířku i hloubku problematiky mediální gramotnosti. V dnešní době, kdy je každý z nás zahlcen informacemi, je víc než kdy dřív třeba, abychom se naučili rozeznat věrohodnost mediálních sdělení. Koncepce mediální gramotnosti však není pouze o teorii, ale hlavně o praxi využívat pravidla ověřování informací ve svůj prospěch, což byla také náplň tohoto kurzu. Vyzdvihnout musím i profesionalitu a digitální zdatnost lektorky, interaktivitu jednotlivých webinářů, možnost síťování s ostatními účastníky a spoustu sdílených materiálů k dalšímu využití! To mně bylo ctí se zúčastnit a jste mi vzorem toho, jak lektorovat!

Jaroslava Krmela Vacková

Klub přátel ICM

Kurz byl pro mne zajímavým vletem do mediálního světa. Měla jsem možnost načerpat zkušenosti a názory osob z různých profesí, z různých koutů republiky. Vést diskuzi, jak vnímají média oni, jaké zdroje jim připadají užitečné, jaké naopak. Mohla jsem se utvrdit ve svých hodnotových postojích vůči konkrétním informacím, roztřídit si a pojmenovat obsah, se kterým se setkávám profesně i osobně (zaujal mne obzvlášť pojem post-pravda).

Markéta Jirka

Střed

Celý kurz vnímam ako profesionálne odprezentované skúsenosti v oblasti médií. Účasťou na tréningu som dostala základný prehľad, ako pracovať so základnými info k mediálnej gramotnosti, aký je pohľad na prezentáciu reality médiami, ako sa orientovať v otázkach dezinformácií, konšpirácií, hoaxov, aké zdroje používať v digitálnom priestore, overovanie pravdivosti... Veľmi si vážim odbornosť lektorky, množstvo hutných materiálov, ktoré nám zdieľala. Lektorka nás previedla praktickými aktivitami a zažila som skúsenosť ako možno pracovať v skupinách s aktuálnymi témami v digitálnom priestore správ, príspevkov a udalostí. Vzdelávanie v digitalno-informačnej gramotnosti vnímam ako dôležitú súčasť vzdelávania a som presvedčená, že patrí do škôl všetkých stupňoch.

Renáta Fogeltonová

Obchodní Akademia

Školení mi přišlo velmi zajímavé. Kromě mnoha nových praktických informací a rozšíření mých obzorů v tématu práce s dezinformacemi jsem poznal velké množství zajímavých lidí a jejich projektů. Kreativním a aktivním způsobem jsem se seznámil s dalšími možnostmi spolupráce mezi námi a zastoupenými organizacemi. Tvořivá atmosféra byla otevřená spolupráci a mnohdy jsme se svými sdílenými zkušenostmi inspirovali, anebo navzájem poučili i z chyb, což bylo obzvláště zajímavé. Myslím, že to vzájemné propojení je určitě super a těším se na další společné workshopy s tímto zaměřením. Díky aktivním lidem z tohoto kurzu pracujících s různými cílovými skupinami budou i další společné akce určitě zajímavé a podnětné i pro další nové účastníky.

Vlastimil Jura

Česká rada dětí a mládeže